Ενδοσχολικά webradio
Ενδοσχολικά webradio
Τα Ενδοσχολικά και στο ραδιόφωνο! Συνοδεύονται με πλούσιο rock ρεπερτόριο, διαφημίσεις καθώς και με το Ενδοσχολικό Δελτίο κάθε παρασκευή ζωντανά 15:30-17:00