Aerosonar

Aerosonar Greek /āero/ “air” Latin /sono/ “to make a noise, sound”, “to speak/utter”, “to emit sound” AUTORI: Ana Todosijević Marija Šumarac Ana Anastasov SARADNICI NA PROJEKTU: Aleksandar Kilibarda – razvoj softvera Dr Bojan Kenig – razvoj naučnog koncepta *Aerosonar je nastao u produkciji Centra za promociju nauke u okviru projekta European ARTificial Intelligence Lab.* KRATAK OPIS PROJEKTA Aerosonar je prostorna audio instalacija koja zagađenje vazduha na makro nivou prikazuje u mikrookruženju izložbenog prostora, kao i uticaj čoveka na zagađenje vazduha. Posetilac kroz melodiju instalacije doživljava zagađenje vazduha pretežno čulom sluha, kojim inače ne doživljava zagađenje. Svakom od četiri parametra zagađenja - PM 2.5, CO, O3, NO2 - zajedno sa temperaturom koja utiče na sve parametre zagađenja vazduha, dodeljen je zvuk. Muzička melodija nastaje sonifikacijom podataka o zagađenju vazduha u centru Beograda. Aktuelni, javno dostupni podaci o zagađenju vazduha, koji se preuzimaju sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine, modifikuju zvukove instalacije i tako stvaraju melodiju koja se konstantno menja. Za razliku od mobilnih aplikacija koje vizualizuju podatke i bojama ili brojevima prikazuju trenutno zagađenje vazduha, Aerosonar koristi zvuk koji emocionalno utiče na čoveka, svesno ili nesvesno, i slušanje kao čin pažnje i otelotvoreno iskustvo. Varijacije melodije podsećaju nas na procese u biosferi i na odnose elemenata koji su stalni i ciklični. Ova dinamika formira zvučnu sliku Aerosonara i navodi nas da razmišljamo o ciklusima čiji smo i mi deo, prelazeći na sledeći korak u kome je tehnologija već sastavni deo ovih procesa.