វិទ្យុនាទីព្រះពុទ្ធសាសនា  និង  ដែនដីពុទ្ធភូមិ
វិទ្យុនាទីព្រះពុទ្ធសាសនា  និង  ដែនដីពុទ្ធភូមិ
វត្តកោះមេត្តាពោធិវង្ស ភូមិកោះអណ្តែត សង្កាត់ទួលសង្កែទី២ ខណ្ឌឬស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ (4.94 mi) Phnom Penh 12100 Get Directions Highlights info row image 017 293 059

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook