Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
RADIO FATIMA LAPRIYE
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

RADIO FATIMA LAPRIYE SE YON RADIO ESTASYON KATOLIK PE JULES CAMPION KREYE POU EDE NOU LAPRIYE. LI EMET SAN RETE LAJOUNEN KOU LANWIT (24/7). RADIO FATIMA LAPRIYE OFRI NOU TOUT KALITE LAPRIYE : ADORASYON, WOZE, CHAPLE DIVEN MIZERIKOD, LITANI, SOM, ANJELIS, LWANJ MARYAL,CHEMEN LAKWA, PRIYE GERIZON AK LIBERASYON, ETC...

RADIO FATIMA LAPRIYE
RADIO FATIMA LAPRIYE

Similar Stations