زن در جهان ما

زن در جهان ما

می‌می حکمت

About this podcast

می‌می حکمت در این برنامه زنان پیشرو و جریان‌ساز که نقش‌های موثری در جهان ما داشته‌اند و دارند را معرفی می‌کند. زنانی که با شرایط ناخواسته عصر خودشان جنگیده و محدودیت‌های جامعه را تا حد توان از سر راه برداشته‌اند و نقشی بسیار تعیین‌کننده در سرنوشت زنان جهان ایفا کرده‌اند
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all

45 episodes