انقلاب زن زندگی آزادی ایران

انقلاب زن زندگی آزادی ایران

WLF_VOI

Radio

WLF_VOI
WLF_VOI

About this podcast

پادکست انقلاب زن زندگی آزادی

برای توماج های در بندِ رژیـم «خیابانها را رها نمیکنیم و زمان خیزش میلیونی فرا رسیده» ساماندهی و سازماندهی اصل کار است

در راستای پیروزی انقلاب پر قدرت متمرکز میکنیم بر: - تداوم اعتراضات سراسری - نگاه ویژه به اعتصابات سراسری - سازماندهی و ساماندهی نیروهای مبارزاتی - ترویج اعتراضات مدنی و کمپینهای جریان ساز - آموزشهای میدانی - ایجاد جمعیت انبوه - درستکاری های شرافتمندانه - هدف گرفتن سیستم مالیاتی و توزیع سوخت - نورانی کردن حوزه های علمیه، مراکز بسیج، ادارات و اماکن حکومتی رژیم ... *** تمرین اتحاد و افزایش انگیزه ****ایجاد فضای کنشگری ناگهانی == براندازی

اعتراضات_سراسرى #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #کمپین_نور #تحریم_ما #اعتصاب_ما #شنبه_چهارشنبه_بنزینی #اختلال_ما#

more

Language

Persian

Top CategoriesView all

26 episodes