025 - ቢሊ ግራሃም (Billy Graham) - ወንጌላዊ ንሚሊዮናት

025 - ቢሊ ግራሃም (Billy Graham) - ወንጌላዊ ንሚሊዮናት

Zerisenai
00:20:30
Link

About this episode

ናይ ሚሊዮናት ወንጌላዊ - ቢሊ ግራሃም (Billy Graham)፣ "እግዚኣብሄር ንኣሜሪካ ከነቃንቃ እንተደኣ ደልዩ፡ ናይ ዶክትረይት ወይ ድማ ናይ ስነ-መለኮት ዲግሪታት ኣየድልዮን እዩ። ምናልባት እውን እግዚኣብሄር ንሓደ ዘይተማህረን ወዲ ገጠርን ክመርጽ ይኽእል እዩ . . . ናተይ ጸሎት ድማ እዚ እዩ!"