פרק 4: בחירות וקבלת החלטות

פרק 4: בחירות וקבלת החלטות

MIRI HILLER
00:14:24
Link

About this episode

                                                            פרק 4                                                                           


?תחשבו על הילדים שלכם האם הם בוחרים


?האם אתם מזמנים להם אפשרויות בחירה


.מגיל צעיר הילדים שלנו בוחרים


.בכל משפחה יש מרחב שבו היא מאפשרת לילד בחירה ועצמאות


אנחנו העולם הקטן עבור הילדים שלנו, כאן המקום לתרגל


וכאן חייב להיות המקום הבטוח


מוזמנים להקשיב למה חשוב שהילדים שלנו ידעו לבחור


ולמה כדאי לתת להם הזדמנויות לבחירה


אשמח לשמוע מכם