تدریس بداية النحو

تدریس بداية النحو

هادی جباری

About this podcast

بسم الله الرحمن الرحیم
تدریس کتاب بداية النحو ، تألیف حجت الاسلام صفائی
بوشهری
حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله ، استاد معظم هادی
جباری و همراهی طلاب محترم
در طول ایام کرونا ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all