kisa yon Responsab marketing ye ?

kisa yon Responsab marketing ye ?

syd podcast
00:06:14
Link

About this episode

Nan episode sile n ap we kisa yon Responsab Marketing ye ? 


Misyon li anke responsab  ? 


konpetans teknik li dwe genyen ? 


ki fomasyon li dwe pran ? 


ki kalite pesonel k ap ede l ?