Kisa Branding lan ye ?

Kisa Branding lan ye ?

syd podcast
00:10:27
Link

About this episode

nan epizod sila nou pral aprann konn kijan w kapab jere banrding pou antrepriz ou.