Ki Kalite Marketing ou kapab chwazi itilize pou Biznis ou ?

Ki Kalite Marketing ou kapab chwazi itilize pou Biznis ou ?

syd podcast
00:14:14
Link

About this episode

Nan epizod sila nou pale de plizye kalite Marketing ou kapab chwazi pou Biznis ou. 


Pami 7 tip Maketing ki genyen , nan epizod sila nou pale de 3 tip kise :


Marketing Direct


Marketing modele de recherche 


Marketing de Contenu.