Intro SYD Podcast Marketing

Intro SYD Podcast Marketing

syd podcast
00:01:11
Link

About this episode

SYD se yon podcast ki fet espesyalman pou moun ki renmen epi k ap evolye nan domen marketing. se yon podcast k ap pemet ou konprann marketing pi byen e kijan w ka itilize l nan lavi kotidyen w .