துறவியின் சூழ்ச்சி - 1 | I AM YOU

துறவியின் சூழ்ச்சி - 1 | I AM YOU

IVM Podcasts
00:15:23

About this episode

Why did Jagaveeran go to the forest? Whom he met there? What did the sage think of him? How did he try it? Why did Jagaveeran start to crawl in the forest? When he saw the dead body of a youth, what did he do?

ஜெகவீரன் ஏன் காட்டிற்கு போனான்? அவன் அங்கே யாரை சந்தித்தான்? துறவி அவனுக்கு என்ன கற்றுத் தந்தார்? அதை அவன் எப்படி முயற்சி செய்து பார்த்தான்? ஜெகவீரன் காட்டிலே ஏன் ஊர்ந்து சென்றான்? இறந்து போன ஒரு இளைஞனின் உடலைப் பார்த்ததும் அவன் என்ன செய்தான்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/sNhf1Ea-leM

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com