கேள்விக்கு பதில் - 1 | SAVE US PLEASE

கேள்விக்கு பதில் - 1 | SAVE US PLEASE

IVM Podcasts
00:15:22

About this episode

Why the tribals met the King? What announcement did the King make? Why did Kanagarathinam meet the King? Why did Gnanasekaran refuse to come to the forest? Who accompanied him? What questions Machuli asked Kanagarathinam?
மலைவாழ் மக்கள் கனகவர்மனை ஏன் சந்தித்தார்கள்? மக்களுக்கு கனகவர்மன் என்ன அறிவிப்பை வெளியிட்டார்? கனகரத்தினம் கனகவர்மனை ஏன் சந்தித்தார்? ஞானசேகரர் காட்டுக்குள் வருவதற்கு ஏன் மறுத்தார்? அவருக்கு யார் துணை இருந்தது? கனகரத்தினத்திடம் மச்சுளி என்ன கேள்விகளை கேட்டாள்?
Youtube Story Link: https://youtu.be/Jv4icCC1sac
You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts
You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com