கல்வெட்டு | BELIEVE IT OR NOT

கல்வெட்டு | BELIEVE IT OR NOT

IVM Podcasts
00:14:50

About this episode

What plan the villagers made to give Kannan a living? What job did he got? What was written on the Inscription? Why does Kannan want to give it a try? What did he did on the full moon day?

கண்ணனுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை அமைத்துக் கொடுக்க ஊர் பெரியவர்கள் என்ன ஏற்பாடு செய்தார்கள்? அவனுக்கு என்ன வேலை கிடைத்தது? கல்வெட்டில் என்ன எழுதியிருந்தது? கண்ணன் ஏன் அதை முயற்சி செய்ய விரும்பினான்? பௌர்ணமி அன்று அவன் என்ன செய்தான்?

Youtube Story Link: https://youtu.be/LR99qZbfDQU

You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts

You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com