இளங்குமரன் | SELF LEARNING

இளங்குமரன் | SELF LEARNING

IVM Podcasts
00:15:20

About this episode

Why Somaveeran decided to build huge temples? How long will it take to build each temple? Who was engaged as the chief sculptor? Why was he reluctant to take up the offer? Why did Ilankumaran decide to go to Rajapuri? What suggestion did he gave to the employees who were struggling to align the crown stone?
பெரிய பெரிய கோவில்களைக் கட்ட ஏன் சோமவீரன் விரும்பினார்? ஒரு கோவிலைக் கட்ட எவ்வளவு ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? தலைமை சிற்பியாக யார் பொறுப்பேற்றது? அவர் அந்த பணியினை எடுத்துக்கொள்ள ஏன் தயங்கினார்? இளங்குமரன் ராஜபுரிக்கு போக ஏன் முடிவெடுத்தான்? விமானத்தின் மேல் கல்லை சரியாக வைக்க அவன் பணியாளர்களுக்கு என்ன யோசனை சொன்னான்?
Youtube Story Link:
https://youtu.be/eD7G2Ld_gZM
You can listen to this show and other awesome shows on the new and improved IVM Podcast App on Android: https://ivm.today/android or iOS: ‎IVM Podcasts
You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com