வேதனையிலிருந்து விடுபடுங்கள்
வேதனையை நீக்கும் சக்தி.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வேதனையை நீக்கும் சக்தி.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:08:25
வேதனைப்படுவோரைப் பார்த்தவுடன் நமக்கும் அந்த வேதனை எப்படி வருகிறது… தியானத்தின் மூலம் அதை எப்படி மாற்றுவது….mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:06:12
மனிதர்களான நாம் எந்தத் துன்பத்தையும் போக்க முடியும்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:11:17
பாவம்... கஷ்டப்படுகின்றார்கள்...! என்று பிறரை எண்ணினால் வரும் விளைவுகள்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:14:42
நேரடியாகவோ டி.வி.யிலோ ஒரு விபத்தைக் காண நேர்ந்தால் சிதைந்தவரின் அந்த உடலின் உணர்வுகள் நம் உடலை எப்படிச் சிதையச் செய்கிறது....mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:04:38
நரகலோகம் என்பது எது.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:10:43
நம் எண்ணத்தைத் தான் நிறைவேற்றுகின்றோம்… ஆனால் கடைசியில் தெய்வம் சோதிக்கிறது என்று சொல்லி விடுகின்றோம்…!.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:12:23
தொழில் செய்யும் இடத்தில் (டென்சன்) பகைமை வளராது இருக்க எப்படித் தியானிக்க வேண்டும்....mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:12:58
தேடிய செல்வத்தை வைத்து வைத்தியம் பார்த்து உடலைக் காத்தாலும்... உயிரான்மாவை ஒளியாக மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:02:25
துன்பங்களால் அவதிப்படும் நேரத்தில்… நல்லதை (அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்) எப்படிக் கொண்டு வர முடியும்… என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:08:17
தற்கொலை செய்யும் உணர்ச்சிகள் எப்படி மனிதனுக்குள் வருகின்றது....mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:03:20
சும்மா ஒருவர் திட்டிக் கொண்டே இருந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:08:47
காதலிப்பவர்கள் தற்கொலை செய்தால் எந்த நிலை அடைகிறார்கள்….mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:04:43
உதவி செய்தால் கிடைக்கும் நன்றிக் கடன்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:04:17
ஈகோ (EGO) பிரச்சினையால் ஒவ்வொரு மனிதரும் எத்தனையோ துயரப்படுகிறார்கள்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:03:26
இந்திரலோகம் என்பது எங்கே இருக்கிறது.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:11:51
இந்த உடல் வாழ்க்கையில் வரும் வேதனைகளை மறக்க என்ன செய்ய வேண்டும்….mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:09:34
அன்றாடம் வரக்கூடிய தீய வினைகளைக் கரைத்தால் தான் குடும்ப ஒற்றுமையும் வரும்... சமுதாயமும் சீராகும்...!.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:16:01
இந்த வாழ்க்கையில் வரும் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் சொந்தமாக்க நாம் பிறவி எடுக்கவில்லை
Published: 07 July 2021
Duration: 00:09:30
ஒரு சிலரிடம் பேசினாலோ... அல்லது அவர்களை எண்ணினாலோ... நெஞ்சிலே படபடப்பும் இதயத் துடிப்பும் அதிகரிக்கின்றது... ஏன்...?
Published: 07 July 2021
Duration: 00:09:01
செல்வத்தைத் தேடும் ஆசையால் கடைசியில் நாம் வேதனையைத் தான் அனுபவிக்கின்றோம்.mp3
Published: 07 July 2021
Duration: 00:05:11