ஆத்ம சுத்தி
வேலை பார்க்கும் ஆபீஸில் ஆத்ம சுத்தி எப்படிச் செய்ய வேண்டும்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வேலை பார்க்கும் ஆபீஸில் ஆத்ம சுத்தி எப்படிச் செய்ய வேண்டும்.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:10:55
பரிபக்குவ நிலை.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:03:26
பயமும் அதிர்ச்சியும் வரும் போது ஆத்ம சுத்தி செய்ய வேண்டும்.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:04:51
நினைத்த மாத்திரத்தில் சக்தி பெறும் வழி.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:08:50
நாம் உருவாக்க வேண்டிய பாதுகாப்புக் கவசம்.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:04:37
தீமையை நீக்கும் புரோகிராம்.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:05:21
தீமைகள் நாடாத சக்தி - தியானவழி அன்பர்கள் செயல்படுத்த வேண்டியது.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:04:00
தீமை நீக்கும் காலப்பருவத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:15:47
அறியாது ஏற்படும் விபத்திலிருந்து தப்ப.mp3
Published: 20 July 2021
Duration: 00:07:17
வீட்டையும் ஊரையும் நாட்டையும் உலகையும் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:04:27
நாம் அடிபணியச் செய்ய வேண்டியது எதை.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:06:24
நல்ல குணங்களைப் பாதுகாக்கும் வலிமையான சக்தியை நாம் நேசிக்கின்றோமா....mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:09:08
நமக்குள் உருவாக்கும் தீய வித்தை மாற்றும் வழி.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:05:48
நம் நல்ல குணங்களை மறையச் செய்யும் தீமைகளைக் கிழித்தெறிய வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:03:47
நம் ஆன்மாவைச் சுத்தம் செய்யும் ஆத்ம சுத்தி செயல் முறை.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:03:18
நம் ஆன்மாவில் வரும் தீமைகளை உடனே கட் (CUT) பண்ணப் பழக வேண்டும் - ஞானகுரு.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:13:29
நம் ஆன்மாவில் தீமை உருவானால் அதை “முளையிலேயே கிள்ளி எறிந்து விடவேண்டும்”.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:06:43
தீமையை நீக்கும் வல்லுனராக நாம் ஆக வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:09:44
தீமைகளைப் பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்வதை விட அதை நீக்குவதற்காக நாம் எடுக்க வேண்டிய அருள் சக்திகளே முக்கியமானது.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:14:29
தீமைகளை நேர்முகமாக எதிர்த்து மாற்ற முடியாது… மறைந்திருந்து தான் மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:11:56
தீமைகள் வந்து மோதும் பொழுதெல்லாம் மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை வைத்து அதை இடைமறிக்க வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:17:21
தன்னிச்சையாகத் தீமைகளை அகற்றிடும் வல்லமையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:26
சீராக ஆத்ம சுத்தி செய்தால் நமக்குக் கிடைக்கும் பலன்கள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:56
சதுர்த்தி - தீமைகள் நமக்குள் உருவாகாதபடி நிறுத்தும் முறை.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:39
சகஜ மார்க்கம்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:13:29
சக்தி எடுக்க வேண்டிய முறை.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:07:24
குறை காணும் பழக்கத்தை மாற்றி குறைகள் அகல வேண்டும் என்று எண்ணத்திற்கு நாம் வர வேண்டும்...!.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:03:12
ஒரு நாளைக்கு உயிரான ஈசனை எத்தனை முறை நினைக்கின்றோம்….mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:05:55
எது எப்படி இருந்தாலும்... “துருவ நட்சத்திரத்தின் நினைவிற்கு” நாம் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:02:56
உட்கொள்ளும் உணவு பிடிக்கவில்லை என்றால் எப்படி வெளியே தள்ளுகிறோமோ அது போல் தீமைகளை உந்தி வெளியே தள்ள வேண்டும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:12:09
ஆத்ம சுத்தியின் முக்கியத்துவம் - இரவு தூங்கும் முன் அவசியம் செய்ய வேண்டியது.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:15:01