Aathmavil Manjupeyyumbol - Malayalam Podcast

Aathmavil Manjupeyyumbol - Malayalam Podcast

Team Aathmavil Manjupeyyumbol
13 episodes

About

ആത്മാവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മഞ്ഞുപെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുവിചിന്തനങ്ങൾ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡുകളായി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രവിക്കാം. Here you can listen to Malayalam podcast episodes that will give your soul a refreshing feel of snowing with happiness and peace.
more

Language

Malayalam

Top CategoriesView all

14 February 2021

A Success Journey to IAS | Br. Linston Olakkengil | ഒരു IAS വിജയഗാഥ | Malayalam Podcast Episode

Team Aathmavil Manjupeyyumbol
16 January 2021

Stan Lee - The Hero | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റാൻലീ എന്ന ഹീറോ

Team Aathmavil Manjupeyyumbol
31 December 2020

Pillars of Triumph | Br. Linston Olakkengil | ജീവിതവിജയത്തിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകൾ

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

വിജയം രുചിച്ചവർക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുവാനുണ്ടാകും. പിന്നിട്ട വഴികൾ, സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ... എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരി ഇവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മനുഷ്യരെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി നിന്നവരെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല! ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അധ്യാപകർ; ഇങ്ങനെ അനവധി പേർക്ക് ആ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളായി നിൽക്കുന്നവരെ സ്മരിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതകഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം.

ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ!

Those who have been successful in life will have a lot of stories to tell. The ways of the past, the sacrifices made, the sufferings... But above all, we cannot forget the people who stood like pillars in their road to success, the ones who were the centre of power in their lives! Relatives, friends, teachers; so many people might have played a big role in that achievement. In this episode, we will hear a life story that inspires us to remember those who are similar sources of power in our lives as well.

Our heartily New Year wishes to all!

Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

Music (CC BY 3.0): Elysian by Artificial.Music

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol

15 December 2020

Failures Towards the Success | Br. Linston Olakkengil | വിജയത്തിലേക്കുള്ള പരാജയങ്ങൾ

Team Aathmavil Manjupeyyumbol
23 November 2020

Golden Hope | Br. Linston Olakkengil | പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വർണ്ണം

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

വിജയത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പാതയിൽ നാം ഒരുപാട്‌ കടമ്പകൾ കടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വെളിച്ചത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അവരാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും നമുക്കായി നൽകുന്നു. നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാകും. ഒരു അമ്മ തന്റെ മകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ചെയ്ത ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ.

We have a lot of crisis on our path to success‌. In this journey, there are a few people who will help us to reach our destination by believing in our abilities. They give us all the help they can to make us successful. When we reach the goal, they will be most proud. This podcast is about the real story of a mother helping to reach her daughter's goal.

Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

Music (CC BY 3.0): Hiraeia (Piano)

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol

24 October 2020

Lessons from a Tree | Br. Linston Olakkengil | മരം പഠിപ്പിച്ച പാഠം

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും. ചുറ്റിനും കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവസമ്പത്ത് നേടുവാൻ നമുക്കാവും. ഒരു പിതാവിന് തന്റെ മക്കളോട് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ആ അറിവിന്റെ പാടവം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു പിതാവ് മക്കൾക്ക് നൽകിയ നല്ലൊരു അനുഭവപാഠം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം.

Time has a lot to teach us. We can gain a lot of experience by making our surrounding nature a textbook. When you teach someone something and if he understands it by his Experience, Only that stage the knowledge will come to fulfil. In this podcast episode, you can hear a good lesson that a father gave to his children.

Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol

12 October 2020

The Message of Sharing | Br. Linston Olakkengil | പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ സന്ദേശം

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

പങ്കുവെയ്ക്കൽ മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പങ്കുവെയ്ക്കലിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുകയാണ്. പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ മഹത്വം മറന്ന് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നു! മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക എന്ന മഹനീയമായ സദ്ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം.

Sharing is a human instinctual process. It's from this sharing that human life moves forward in this world. But in the modern world, people are selfish. Forgetting the greatness of sharing and he is just taking care of himself. Let's hear this podcast episode about the great virtue of sharing.

Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol

04 October 2020

Monk of Lebanon | Fr. Saiju Puthenparambil | ലെബനനിലെ സന്യാസി

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ് മനുഷ്യർ. ആഗ്രഹിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തികരിക്കുവാൻ ചിലർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി മാത്രം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവകഥയാകാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ!

Human beings are ready to go to extremes to fulfil their desires or goals. The pain of losing something we want is indescribable. We may have been amazed while hearing the sufferings of people have gone through to achieve their ambition or aim. In this podcast episode, we can hear a real story that can be heard only with a mind of awe!

Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി)

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

Music (CC BY 3.0): Sovereign Quarter by Kevin MacLeod

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol

26 September 2020

The Story of a Realisation | Br. Alex Muringayil | ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ കഥ

Team Aathmavil Manjupeyyumbol
18 September 2020

Stacey Herald and Drawings on the Wall | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റെസി ഹെറാൾഡും ചുമരിലെ വരകളും

Team Aathmavil Manjupeyyumbol

നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം നമ്മൾ പല രീതിയിലാകും പ്രകടമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നതാകാം. ചില സ്നേഹങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം.

The love we have for those who travel with us throughout our life's journey is expressed in various ways. Some expressions of love that seem painful to others might bring happiness to the one we love. And some loves turn into sacrifices. In this episode, we can hear a story about a sacrifice that's filled with love.

Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ

Team: Bestin Jacob, Joseph V M

Music (CC BY 3.0): Small Happiness (2020) by Chino Yoshio

℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol