Shabbat Shalom

Shabbat Shalom

Ferdy Alabre

About this podcast

Nou dwe obseve la lwa ke YAH ba nou yo pou nou ka gen lavi e pou nou ka antre nan wayom mesi a. Sabba se yon mak ke Yah mete sou nou pou idantifye nou sou te-a ki di nou se pep li.

more

Top CategoriesView all