நல்லதைக் காக்கும் சக்தி
வேண்டியவருக்கு ஒரு நியாயமும் வேண்டாதவருக்கு ஒரு நியாயமும் என்று தான் உணர்வுகள் இயக்குகிறது.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வேண்டியவருக்கு ஒரு நியாயமும் வேண்டாதவருக்கு ஒரு நியாயமும் என்று தான் உணர்வுகள் இயக்குகிறது.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:32
வெளியிலிருக்கும் எதிரிகளைக் காட்டிலும் நமக்குள் உருவாகும் எதிரிகளைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:07:10
வாழ்க்கையில் நம் எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:04:06
மெய் ஞானிகளின் பேராற்றல்களைப் பெறக் கூடிய வாய்ப்புகளைக் கொடுத்தாலும் அதை வளர்ப்போர் குறைவாகவே உள்ளனர்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:04:17
மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய நல்ல வாக்குகள்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:02:41
மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் குடும்பத்திலோ அல்லது நண்பர்களிடமோ பகைமை எப்படி வருகிறது....mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:05:09
போற்றலில் எந்தப் பலனும் இல்லை... ஏங்கிப் பெற்றால் தான் வளர்ச்சி கிடைக்கும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:05
பள்ளியில் படிக்கும் குழந்தைகளைப் புத்தி மாற்றச் செய்பவர்களின் நிலைகள்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:08:38
பல துறைகளில் நாம் திறமை பெற்றிருந்தாலும் நம் உடலுக்குள் வரும் தீமைகளை அகற்றிடும் திறன் பெற வேண்டுமா இல்லையா....mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:05:09
நாம் செய்ய வேண்டிய தலையாயக் கடமை.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:55
நன்மை நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:58
நல்லவர்களுக்குத் தான் துன்பம் அதிகம் வருகிறது என்றால் அதைத் தடுத்து நல்லதாக்க வேண்டுமல்லவா....mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:09:44
நல்லதைச் செய்தாலும் அதைக் காக்கும் சக்தி மிகவும் அவசியம்...!.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:03:32
நல்லதை நிலை நிறுத்த... நல்லதை நமக்குள் வலுவாக்க... நல்லதை நிலைக்கச் செய்ய... பக்குவம் தேவை.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:05:48
நல்லதை நமக்குள் இணைப்பதற்குண்டான சக்திகள்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:05:02
நல்ல குணங்களைக் காப்பதற்காக வேண்டி சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல்களை உங்களைப் பெறச் செய்கின்றோம் - ஞானகுரு.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:04:37
நம்மை ஞானியாக்கும் சக்தி…!.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:02:00
நம்முடைய பொறுமை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்….mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:02:48
நமக்குள் இருக்கும் ஒவ்வொரு குணத்திலும் (அறிவிலும்) மகரிஷிகளின் உணர்வை இணைத்து நல்லதைக் காக்கும் கவசமாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:03:01
நமக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு நாம் பிரதி உபகாரம் எப்படிச் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்...!.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:11:32
நம் நல்ல அறிவைக் காக்கும் சக்தி…!.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:30
நம் உடலுக்குள் ஒரு அணுவின் இயக்கத்திற்கும் அதுவே கூட்டமைப்பாக இயக்கும் நிலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:10:24
தீமைகளை வென்றிடும் உணர்வுகளாக நம் உடலுக்குள் விளைந்த நல்ல குணங்களை நாம் பாதுகாத்தல் வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:04:41
தீமை வரும் பொழுதெல்லாம்… டி.வி.யில் சேனலை மாற்றுவது போல் நம் நினைவைத் துருவ நட்சத்திரத்திற்கு மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 13 July 2021
Duration: 00:06:40
திட்டியவன் உணர்வு நம்மை இயக்குவது போன்றே மகரிஷிகளின் உணர்வை நமக்குள் இயக்கச் செய்ய முடியும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:05:55
தவறே செய்யவில்லை என்றாலும் தீமைகள் ஏன் நம்மைச் சாடுகிறது....mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:08:53
தவறு செய்ய வேண்டுமென்று யாரும் விரும்பவும் இல்லை...! விளக்கம்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:03:01
செல்வம் இருந்தாலும் செல்வம் இல்லை என்றாலும் மனப் போராட்டம் இல்லாதவர்கள் உண்டா…..mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:03:00
சந்தர்ப்பத்தால் நம்மை இயக்கும் தீமைகளை… நம் எண்ணத்தால் எண்ணி அதை நல்லதாக மாற்ற முடியும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:01:51
கோப உணர்வுகள் நம் உடலுக்குள் விளைந்தால் அதன் மகசூல் எப்படி இருக்கும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:17:04
ஒன்றி வாழ்ந்தால் மகிழ்ச்சி பெருகும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:05:30
எல்லோருக்கும் நல்லது கிடைக்க வேண்டும் என்று உள்ளன்புடன் செய்தால் தான் “எந்தக் காரியமும் உயர்வடையும்...!”.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:08:55
உயிரில் மோதும் உணர்வில் கவனம் மிகவும் தேவை.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:07:47
உபதேசக் கருத்துக்களைத் திரும்பத் திரும்ப எண்ணி வலு கூட்டிக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம் என்ன….mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:03:47
இந்த உலகில் நல்லதை எண்ணி ஏங்குவோரைக் காத்திட வேண்டும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:03:26
அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் எந்தக் கணக்கைப் பார்க்க வேண்டும்...!.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:04:57
அருள் சக்தியைப் பெருக்க வேண்டியதும் நமக்குள் மெருகேற்ற வேண்டியதும்.mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:04:50
அரவணைத்து வாழும்... இணைந்து வாழும்... அருள் சக்திகளை நமக்குள் வளர்த்திட வேண்டும் .mp3
Published: 12 July 2021
Duration: 00:06:10