Se Ou Menm Ki Chanjman

Se Ou Menm Ki Chanjman

Loa

About this podcast

Yo tjr ap pale de la jenès, lajenès, men granmoun yo se pa Ayisyen yo ye, oubyen timoun yo? Etc.. Tande gen yon bagay ou konnen, oubyen yon bagay ou ka fè, etc.. ke pèsonn pa ka fè, pa konnen etc..
Nan yon sans nou tout espesyal pa janm kite pèsòn fè'w panse ou se yon voryen.
more

Language

French

Categories

Top CategoriesView all