Diálogo entre mujeres para alimentar la esperanza | Yayo Herrero, Olga Rodríguez | Agora K2050 | STM

Diálogo entre mujeres para alimentar la esperanza | Yayo Herrero, Olga Rodríguez | Agora K2050 | STM

01:34:29
Link

About this episode

Jarduera 2020ko azaroaren 25ean izan zen San Telmo Museoan “Agora K2050” zikloaren barnean. / Esta actividad tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020 en el Museo San Telmo dentro del ciclo “Agora K2050”.

Hizlariak / Ponentes: Yayo Herrero & Olga Rodríguez

Krisi pandemikoa, osasunekoa, klimatikoa, ekonomikoa, migraziokoa, babesekoa... Nazioarteko krisia, Nazio Batuetan. Gizarte-babeserako tresnen krisia krisi global batean.

Gure bizitzaren egunerokotasuna aldatu duten une nahasiak. Ziurgabetasunez beteriko pandemia ondoko biharamuna, non munduko txoko bakoitzeko gatazkak eta giza dramak areagotu egiten dira, ahal bada, modu dramatikoan. Eta planeta aztoratua, giza kokalekuak astintzen dituena eta hiri modernoak zalantzan jartzen dituena.

Zer gertatzen da? Nola aurre egin egoera honi, nola zaindu besteak eta nola zaindu gure burua? Zer egin, berregin ala ez egin?

Bi emakumek, Yayo Herrerok eta Olga Rodriguezek, beren ikuspegia, ziurtasunak edo eraiki beharreko bide berriak argitzen dituzte, bizitza gure izatearen erdigunean jarriaz gizarte zuzenago, askeago eta dibertigarriago baterantz joateko.
/////////////////////////////

Crisis pandémica, sanitaria, climática, económica, migratorias, de refugio...Crisis en el orden internacional, en Naciones Unidas. Crisis de los instrumentos de protección social en una crisis global.

Momentos convulsos que han alterado la cotidianeidad de nuestras vidas. Un mañana postpandemia de incertidumbres, en el que los conflictos y dramas humanos de cada rincón del planeta se ven incrementados, si cabe, de manera dramática. Y un planeta agitado que azota asentamientos humanos y cuestiona las urbes modernas.

¿Qué está pasando? ¿Cómo afrontar esta situación, cómo cuidar y cuidarnos? ¿Qué hacer, rehacer o no hacer?
Dos mujeres, Yayo Herrero y Olga Rodríguez conversan y desbrozan su visión, certidumbres o nuevos caminos a erigir, poniendo la vida en el centro de nuestra existencia para transitar hacia una más sociedad mas justa, libre y divertida.