ஞானிகள்
வரகு.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வரகு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:06:10
விதியை வெல்லும் மதி - விஷ்ணு தனுசு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:10:26
வான்மீகி ஞானம் பெற்ற நிலை.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:09:48
மலரின் மணமும் மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியும் நாம் பெறவேண்டும்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:13:27
பேரண்ட மகரிஷிகளின் சக்தி எப்படிப்பட்டது.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:03:28
பிருகு விண் செல்லக் கால தாமதமானது ஏன்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:04:55
பறவையின் பாச உணர்வு மூலம் தான் ஞானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார் வான்மீகி.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:12:25
படிக்காமலே ஞானிகளாக ஆனவர்கள்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:01:47
திருஞானசம்பந்தர்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:09:09
தன்னை உயர்த்தாமல் பிறரை உயர்த்தும் மகரிஷிகளின் கலாச்சாரம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:11:41
ஞானிகள் கூறியது மறைந்து விட்டது - மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:06:17
ஞானிகள் உணர்வால் தீமையை அடக்க வேண்டும்... தீமை செய்வோரை அல்ல.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:15:32
சாகாக்கலை வேகாநிலை.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:06:37
சாகாக்கலை வேகா நிலை போகாப்புனல் பற்றிய விளக்கம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:03:47
சப்தரிஷி மண்டலக் கூட்டமைப்பு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:09:22
குளவி புழுவைத் தன் இனமாக மாற்றுவது போல் மகரிஷிகள் தன் இனமாக மக்களை மாற்றும் செயல்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:13:16
ஒவ்வொருவரும் ஞானியாக மாறும் சந்தர்ப்பம்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:08:15
ஆதிசங்கரர் உடல் பற்றில்லாதவர்.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:11:06
அகண்ட அண்டத்தில் வாழும் அழியாத கூட்டமைப்பு.mp3
Published: 27 July 2021
Duration: 00:08:47
விஞ்ஞானி இன்ஜினியர் - மெய்ஞானிக்குண்டான வித்தியாசம்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:07:26
மெய் ஞானிகள் மக்களுக்குக் கொடுத்த ஆலயத்தின் முக்கியமான தெய்வீகப் பண்பு.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:11:49
மெய் ஞானிகள் உணர்த்திய உண்மைகள் காலத்தால் மறைந்ததன் காரணத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:03:34
மனித வாழ்க்கையில் வந்த தீமைகளை ஒடுக்கி ஒளியாக மாற்றியவர்கள் அனைவரும் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ளார்கள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:12:06
மகரிஷிகளின் வல்லமையும் ஆற்றலும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:01:31
மகரிஷிகளின் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டு வந்து உலகில் பரவிக் கொண்டிருக்கும் நச்சுத் தன்மையை அகற்றுங்கள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:09:45
மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன....mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:05:38
மகரிஷிகளின் அருள் சக்தியை உங்களுக்குள் உருவாக்கச் செய்வது தான் இந்தத் தியானப் பயிற்சியின் முக்கிய நோக்கம் - ஞானகுரு.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:12:27
மகரிஷிகளின் அருள் சக்திகளை நமக்குள் அணுக்களாக உருவாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:05:36
மகரிஷிகள் வெளிப்படுத்திய சக்திகள் அனைத்தும் இங்கே சுழன்று கொண்டுள்ளது... அதைப் பெற நாம் முயற்சிக்க வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:08:51
போகர் உருவாக்கிய முருகன் சிலை பற்றிய உண்மைகள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:11:15
பண்டைய காலத்தில் ரிஷிகள் காட்டிற்குச் சென்று தவம் செய்தார்கள் என்று சொல்வதன் உட்பொருள் என்ன....mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:10:05
நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஞானியாக வளரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எது.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:04:44
திருமூலர் ஞானம் பெற்றது - அவர் சொன்ன நடனக் கலையின் சூட்சமம்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:17:21
தன்னைத் தான் அறிந்திடும் நிலையை மக்களுக்கு ஞானிகள் ஊட்டிய வழி முறை.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:04:33
ஞானிகளின் வழித் தொடரை நாம் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் பெற வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:09:39
ஞானிகளின் உணர்வைப் பெறும் தகுதியை உங்களுக்கு எப்படி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கின்றேன்....mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:05:55
ஞானிகள் கொடுத்த சாஸ்திரங்களை உணர்த்தினால் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனிதர்கள் இல்லை… என்று வேதனைப்பட்டுச் சொன்னார் குருநாதர்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:02:14
ஞானிகள் காட்டிய நெறிகளை நம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:04:00
ஞானப் பாதையில் மெய் ஞானிகளைப் பற்ற (பிடித்துக் கொள்ள) வேண்டிய முறை.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:03:37
ஞானத்தின் தன்மையை வளர்க்க வேண்டிய முறைகள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:09:51
நெருப்பின் சக்தி கொண்டவர்கள் தான் மக்ரிஷிகள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:07:24
சாகாக்கலை... வேகா நிலை... போகாப்புனல்... இராமலிங்க அடிகள் சொன்னது.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:03:47
கோலமாமகரிஷி தவமிருந்த இடத்தில் உள்ள சக்திகள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:03:55
ஒளியான அண்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:09:09
எந்தத் தீமையும் தாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலைப் பெற்றவர்களே ஞானியர்கள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:02:42
உலகைக் காக்கும் ஞானிகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:10:16
அருணகிரிநாதருக்கு ஞானம் கிடைத்தது எப்படி.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:07:59
நம்முடைய சொந்தபந்தங்கள் விண்ணிலே இருக்கின்றார்கள்.mp3
Published: 10 July 2021
Duration: 00:06:03