SAGANTAA RAADIYOO FANKIM 492
13 September 2021

SAGANTAA RAADIYOO FANKIM 492

RAADIYOO FANKIM

Sagantaa arraa irratti Qophiileen isiniif Dhihaatan :
1. Oduu
2. Darsii Fankim
3. Kunuunsa Maatii
********************
Share Waliif Godhaa . Baarakallaahu Fiikum