SAGANTAA RAADIYOO FANKIM 493
14 September 2021

SAGANTAA RAADIYOO FANKIM 493

RAADIYOO FANKIM

Sagantaa arraa irratti Qophiileen isiniif Dhihaatan :
1. Oduu
2. Sinqii Akhiraa
3. Gola Seenaa
********************
Share Waliif Godhaa . Baarakallaahu Fiikum