Wierzyć każdy może...

Wierzyć każdy może...

Wczesnochrześcijanie

About this podcast

Jesteśmy kościołem katolickim. "Katolicki" z greki „katholikos” znaczy „powszechny”. Nie należy mylić nas z „rzymskim". Pielęgnujemy; umiłowanie do Bożego stworzenia i troskę o środowisko, zwierzęta, bliskość między naturalnym a nadprzyrodzonym (immanencja, transcendencja), gościnność, miłość i szacunek, pragnienie upodobnienia się do Chrystusa - proste życie z modlitwą. Dążymy do pokoju i miłości w zgodzie ze światem przyrody i rodziną. Czytamy Biblię. Zgłębiamy teologię stworzenia, odkupienia, przenikanie istnienia Boską obecnością. Więcej na starokatolicy.org i https://www.bible.com/pl
more

Language

Polish

Top CategoriesView all

9 episodes