கணவன் மனைவி
இரட்டையர்கள் என்று சொல்பவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
இரட்டையர்கள் என்று சொல்பவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:02:53
வீட்டில் சாமி படங்களை மாட்டுவதன் சூட்சமம் என்ன.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:05:32
மாமியார் மருமகள் சொல்கள் பக்குவப்பட வேண்டிய வழி முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:01:44
பொண்ணு மாப்பிள்ளை நடந்து கொள்ள வேண்டிய வழி முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:55
மணமகன் மணமகளைத் தேர்ந்தெடுக்க கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:04:55
நம் பையன் சீராகப் படிக்கவில்லை என்றால்... உடல் நலம் சரியில்லை என்றால் எப்படித் தியானிக்க வேண்டும்....mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:07:55
குழந்தைகளை நல்வழியில் நடத்த வேண்டிய வழி முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:08:10
கணவன் மனைவியாகச் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் நாம் ஒன்றி வாழ வேண்டிய வழி முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:03:21
கணவன் மனைவி ஒன்றி வாழும் வழி முறை.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:07:02
கணவன் மனைவி ஒன்றி வாழ வேண்டும்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:08:04
கணவன் மனைவி அருள் ஒளியை இருவருக்குள்ளும் பெருக்க வேண்டியதன் முக்கியமான காரணம்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:15:30
அதிகாலையில் தினசரி எடுக்க வேண்டிய உண்மையான விரதம்.mp3
Published: 15 July 2021
Duration: 00:02:24