இராமாயணம் மகாபாரதம்
வேதங்கள்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
வேதங்கள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:13:17
விசுவாமித்திரர் யாகத்தைப் பற்றிய உண்மைகளை எப்படி வெளிப்படுத்தினார்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:22
மூன்று லோகத்தையும் ஆட்சி செய்ய நினைக்கும் இராவணன்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:10:53
மூன்று லோகத்தையும் அடிமைப்படுத்தும் இரண்ய்ன்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:11:35
மகாபாரதப் போர்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:05:02
பிரம்மாவின் மகன் நாரதன் - விளக்கம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:09:52
பலராமன் கண்ணன் இருவரும் எப்படி சகோதரர்கள் ஆகின்றனர்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:41
பரமபத விளையாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ள மூலங்கள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:17
பத்தாவது நிலை அடையச் செய்யும் உயிர் தசரதனும் உடல் இராவணனும்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:05:29
நம் இரத்தநாளங்கள் தான் இந்திரலோகம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:28
தசப்பிரியன் என்றால் யார்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:09:19
சுவாசத்திற்கு மோட்சம் கேட்டான் தர்மன்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:41
சீதா சொர்க்கம் அடைகிறாள் - விளக்கம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:14:47
கோடிக்கரை தனுசு கோடி - விளக்கம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:46
கோடிக்கரை தனுஸ்கோடி.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:04:03
இராமேஸ்வரம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:03:44
இராமேஸ்வரத்தின் ஸ்தல புராணம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:46
இராமன் மனதைக் குவித்தான்... மணலை அல்ல.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:08:54
இராமலிங்கம்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:02:01
இரண்யனும் பிரகலாதனும் - விஷத்திற்குப் பின் தான் ஒளி.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:11:02
இந்திரலோகம் பற்றிய உண்மைகள்.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:09:27
இந்திரலோகம் எங்கே இருக்கிறது.mp3
Published: 21 July 2021
Duration: 00:06:16
வெப்பம் காந்தம் விஷம் – இராமா சீதா இலட்சுமணா.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:12:27
வசிஷ்டரும் அருந்ததியும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:13:44
மண்ணுடன் மண்ணாகும் மாய வாழ்க்கை பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:06:05
மகாபாரதத்தின் கடைசி முடிவு பற்றிய விளக்கம்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:07:12
பட்டது போதும் தாயே மகாலட்சுமி.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:15:46
பஞ்ச பாண்டவர்கள் பற்றிய விளக்கம்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:02
தசர்தனும் கைகேயியும்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:58
சுவாசம் உயர்ந்ததாக இருந்தால் தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று மகாபாரதம் காட்டுகின்றது.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:08:41
கைகேயியின் செயல்கள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:07:52
கைகேயியின் மீது பரதனுக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:07:40
கீதா உபதேசம் செய்யும் கண்கள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:04:17
கண்ணனுக்கு மூத்தவன் பலராமன் என்றால் அதனின் விளக்கம் என்ன....mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:05:03
அர்ச்சுனன் பீமன் - வாலி சுக்ரீவன் விளக்கம்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:10:18
“சீதா” ஜனகச் சக்கரவர்த்திக்கு வளர்ப்பு மகள்.mp3
Published: 09 July 2021
Duration: 00:13:17
கண்ணன் கீதா உபதேசம் செய்கின்றான் என்று வியாசகர் சொன்னதன் மூலக் கருத்து என்ன…
Published: 09 July 2021
Duration: 00:04:38