رادیوگیک - شماره ۱۴۱ - دزدان دریایی سومالی به یاد دوستم دیوتی مسر

رادیوگیک - شماره ۱۴۱ - دزدان دریایی سومالی به یاد دوستم دیوتی مسر

Jadi
00:47:20
Link

About this episode

در این شماره میزبان یه پادکست دیگه هستیم. شماره خوبی از پادکست بیوگو رو با اجازه شون بازنشر می کنم و توی رادیو توضیح می دم چرا اینکار رو کردم. دوست خوبم الناز از گروه نویسندگان در سایه، سال‌ها است که ماجرای دزدان دریایی سومالی و ایرانی‌های گروگان گرفته شده توسط اونها رو دنبال می‌کنه و اینجا به شکل فشرده ماجرا رو بازگو.