رادیوگیک ۱۴۳ - عاشقتم

رادیوگیک ۱۴۳ - عاشقتم

Jadi
00:54:48
Link

About this episode

در رادیوگیک ۱۴۳ از ماجرای هیجان انگیز هکرهایی می‌گیم که سعی کردن دستگاه شنودی به کابل زیراقیانوس وصل کنن، از کشف جرم با بررسی سرچ‌های گوگل حرف می‌زنیم و می‌بینیم چطوری اخطار کوید معترضین در چین قرمز می‌شه تا نتونن هتلشون رو ترک کنن. همینطور از قرص جایگزین ورزش و دیپ فیک در مصاحبه شغلی و کلی چیز دیگه.
00:00 - رادیوگیک ۱۴۳ عاشقتم


02:30 - کشف جرم با بررسی سرچ‌‌های گوگل


10:12 - هرتز بلید


12:50 - جلوگیری از حرکت مردم در چین با بهانه کوید


17:21 - وضعیت ایران


21:20 - قرص جایگزین ورزش


24:15 - دیپ فیک برای دریافت شغل فنی


32:05 - شرکت های متعلق به کارمندان


37:10 - سرویس پولی تلگرام


38:25 - حمله فیزیکی هکرها به کابل‌های زیردریایی


43:13 - ممنوعیت کلاس قبل از هشت و نیم در کالیفرنیا


44:24 - بخش آخر و نامه‌ها و تبریک‌ها