#prosteNGO - 020. NGO w liczbach

#prosteNGO - 020. NGO w liczbach

Miastobrzmienie.pl
00:15:35
Link

Podcast

#prosteNGO
#prosteNGO

About this episode

Najbardziej typowe formy prawne organizacji pozarządowych to fundacje i stowarzyszenia. To właśnie te organizacje są przedmiotem zainteresowania w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Jaki jest aktualny stan trzeciego sektora? Jak wygląda kondycja polskich organizacji pozarządowych? Posłuchajcie ostatniego odcinka naszej serii #prosteNGO. Miłego odsłuchu!

***

W podcaście użyto fragmentów utworów:
Kult - “Madryt” sł. Kazimierz Staszewski
Republika - “Biała flaga”
fragment filmu “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”- reż.Stanisław Bareja
fragment filmu “Miś” - reż.Stanisław Bareja
Zielone Żabki - “Kultura”
Magda Umer - “Jeszcze w zielone gramy”, sł. Agnieszka Osiecka
Tilt - “Jeszcze będzie przepięknie”, sł. Tomasz Lipiński

***

Podcast przygotowany w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach #prosteNGO pracujemy nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Czytaj też: proste.ngo