துருவ நட்சத்திரம்
துருவ மகரிஷி துருவ நட்சத்திரம் சப்தரிஷி மண்டலம் என்று 1, 2, 3 ஏணிப்படி போல உணர்வை வளர்க்க வேண்டும்.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
துருவ மகரிஷி துருவ நட்சத்திரம் சப்தரிஷி மண்டலம் என்று 1, 2, 3 ஏணிப்படி போல உணர்வை வளர்க்க வேண்டும்.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:16:01
விஷத்தை ஒளியாக மாற்றும் சக்தி.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:10:47
நஞ்சை ஒடுக்கும் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தி.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:08:25
துருவ நட்சத்திரம் என்னும் ஆயுதத்தை உங்களூக்குக் கொடுக்கின்றோம்.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:11:11
துநவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை எடுத்து நஞ்சை வெல்ல வேண்டும் தீமைகளைப் பற்றற்றதாக மாற்ற வேண்டும்.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:09:29
கடும் விஷத்தையும் பேரொளியாக மாற்றும் திறன் கொண்ட துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியைத் தான் உங்களைப் பெறச் செய்கின்றோம்.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:09:44
இன்றைய உலக நிலைகளிலிருந்து விடுபட துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை வலுவாக்க வேண்டும்.mp3
Published: 28 July 2021
Duration: 00:12:11
மின்மினிப் பூச்சிகள் உருவாகும் விதமும் அகஸ்தியன் துருவ நட்சத்திரமாக ஆன விதமும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:13:32
பிரம்ம முகூர்த்தம்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:03:20
நாரதன்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:05:38
நட்சத்திரங்களுக்குள் இருக்கும் அற்புத சக்திகள்...!.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:04:03
நட்சத்திரங்கள் வெளிப்படுத்தும் மின்கதிர்களின் பேராற்றல்கள்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:03:07
நட்சத்திரங்கள் வெளிப்படுத்தும் ஒளிக்கற்றைகளை நுகர்ந்து நுகர்ந்து தான் அகஸ்தியன் சகலத்தையும் அறிந்துணர்ந்தான்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:13:39
துருவ நட்சத்திரத்தின் நினைவாற்றல்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:01:57
துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை எடுத்துத் தீமைகளை அகற்றலாம் என்று அறிந்த பின்னும் அதை எடுக்கவில்லை என்றால் அது நம் குற்றம் தான்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:04:32
துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை எடுத்து நம்மைக் காக்க வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:06:53
துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை எடுத்தால் தான் என்றுமே நாம் அழியாத வாழ்க்கை வாழ முடியும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:11:24
துருவ நட்சத்திரத்தின் ஒளிப் பிளம்பலைகளை நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சுவாசிக்க வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:21:15
துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வை நம் உயிரிலே மெருகேற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:04:50
துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்பு வட்டத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:04:15
துருவ நட்சத்திரத்தின் ஈர்ப்பு வட்டத்தில் நாம் சென்ற பின் தொக்கியுள்ள விஷங்கள் கரைந்துவிடும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:03:53
துருவ நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நீல நிற ஒளிக் கற்றைகளை எப்படிப் பெறுவது....mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:00:54
சுக்ரீவன் எல்லோருக்கும் உதவி செய்யும் தன்மை கொண்டவன்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:02:27
சப்தரிஷி மண்டலம் தான் நமக்கு உகந்த இடம்…!.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:06:33
எது வந்தாலும்... உடனே அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை எடுக்கும் பழக்கம் வர வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:03:01
அரச மரத்தைப் போல் நம் நினைவுகளை விண்ணிலே ஊடுருவிப் பாய்ச்சி மெய் ஞானிகளின் உணர்வைக் கவர்தல் வேண்டும்.mp3
Published: 05 July 2021
Duration: 00:04:21