ئەڵقەی تایبەت - لە زانستەوە بۆ خوزەعبەلات

ئەڵقەی تایبەت - لە زانستەوە بۆ خوزەعبەلات

Chawg Podcast
01:16:43
Link

About this episode

* گریمانە  چییە؟


* ئەی بیردۆز چییە؟


کامیان بەرزترین ئاستی زانستیان هەیە و چی هەر زانست نییە یاخود تەواو دەکەوێتە خانەی توڕەهاتەوە.