خۆشگەندەڵ یا گەنەخۆر لە کتێبەکەی برایان کڵاسەوە (بەشی دووەم)

خۆشگەندەڵ یا گەنەخۆر لە کتێبەکەی برایان کڵاسەوە (بەشی دووەم)

Chawg Podcast
00:17:41
Link

About this episode

بەشی دووەم دەربارەی سەرکردەی نەخۆش و گەلی ترسنۆک سەرەتایەکە بە کتێبەکەی برایان کڵاس بەناوی (گەنەخۆر، شیاوی گەندەڵی)