پادکست پرسه زنی در بازار

پادکست پرسه زنی در بازار

mehdi70501002

About this podcast

پرسه زنی در بازار جاییه که من درباره مفاهیم مربوط به بازار سرمایه و رویدادهای روز اون حرف میزنم، موضوعاتی که در این زمینه برام جالبه.
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

120 episodes