Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal-Duygusal Sınırlılıklara Yönelik Delile Dayalı Müdahalelere Kısa Bir Giriş

Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal-Duygusal Sınırlılıklara Yönelik Delile Dayalı Müdahalelere Kısa Bir Giriş

Otizmli Dergisi
01:39:55
Link

About this episode

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir


Gaziantep Üniversitesi'nde Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı- Dr. Öğretim Üyesi,


Gaziantep Üniversitesi Engelli Birim Sorumlusu,


Lisans/YüksekLisans/Doktora: Gazi Üniversitesi/ Özel Eğitim Bölümü


Seminer İçeriği:  Otizm Spektrum Bozukluğunun Doğasını Anlamak
  DSM V kritelerine göre Otizm Spektrum Bozukluğu
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Sınırlılıklar
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Duygusal Sınırlılıklar
  Sınırlılıkların Üstesinden Gelmek… Ama nasıl?
  Disiplinler Üstü Takım Yaklaşımının Gerekliliği
  Delile Dayalı Yöntemlere Kısa Bir Giriş
  Duygusal ve Davranışsal Sınırlılıkların Üstesinden Gelmede Delile Dayalı Müdahale Örnekleri ve Uygulamaları
  Ailelerin Sürece Katılmasını Destekleme ve Kolaylaştırma