016 A porta estreita

016 A porta estreita

Mario Persona
00:03:22

About this episode

Jesus disse "entrem pela porta estreita