New Podcast of live

New Podcast of live

Kwanele Dit

About this podcast

Welcome

Qhu qhonqolo

Ngibingelele bantwana

Ukuphumelela kwenkondlo kudinga kube nalezinto ezilandelayo

1. Imunandi

2. Iyakha

3. Iyafundisa

4. Ulimi

5. Ubunkondlo

Konke kumele kubekhona futhi kungadlulani kakhulu.

Isibonelo: ( uma ugxile kulimi uphoqelela ukuba abantu bakulalele bephethe izichaza mazwi nezinqolobane, lapho ke ngeke sisakulalela )

( uma ugxile ukefundiseni uzophenduka umfundisihambo(motivational speaker) )

Konke kudala ukuthi kungabi inkondlo kuwele ku 《Umhluz`onkondlo / Umhluz`wenkondlo 》

Okugqugquzelwayo:

Ukusebenzisa ulimi lako bantu (Bantu Languages) ngokugwema izilimi zangale kolwandle isib( English)

Inkondlo kuphela eyofakaza

more

Language

English

Categories

Top CategoriesView all