New Podcast

New Podcast

About this podcast

Performance Elite - Tích lũy và tính thanh khoản - là một chủ đề mà chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm tập trung giúp xây dựng và duy trì một tuổi nghỉ hưu an toàn tài chính khi mục tiêu của bạn là xây dựng và bảo vệ quả trứng của bạn khỏi rủi ro thị trường giảm giá thông qua sản phẩm bảo hiểm cố định được chỉ số hóa hiệu suất Elite của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn đến đó với hiệu suất Elite của bạn có thể tăng trưởng tiền của bạn khi thị trường tăng và khóa lợi nhuận của bạn khi chúng giảm. Bạn có thể lựa chọn từ một số chiến lược ghi nhận lãi suất chỉ số khác nhau, mỗi chiến lược dựa trên phần nào vào hiệu suất của chỉ số thị trường. Lợi nhuận của bạn bị giới hạn bởi cơ chế ghi nhận lãi suất mua như một tỷ lệ tham gia hoặc phân phối vì nó là một sản phẩm bảo hiểm cố định được chỉ số hóa, bạn sẽ được bảo vệ đảm bảo khỏi rủi ro mất do rủi ro thị trường chứng khoán. Bất kỳ lợi nhuận nào bạn kiếm được đều bị mất và không thể bị mất do sụt giảm thị trường. Lãi tích luỹ được tích luỹ miễn thuế cho đến khi bạn rút tiền và các sản phẩm bảo hiểm Elite hiệu suất có thể bao gồm cả tiền thưởng phí. Hiệu suất Elite được thiết kế để tăng trưởng và bảo vệ quả trứng hưu trí của bạn trong dài hạn nhưng khi tiếp cận với tiền của bạn quan trọng, có Hiệu suất Elite Plus (01:11) cho một khoản phí sản phẩm bao gồm một người lái xe thanh khoản cung cấp quyền truy cập bổ sung vào tiền của bạn lên đến mười phần trăm rút tiền miễn phí có sẵn ngay lập tức và lên đến hai mươi phần trăm khi các khoản rút tiền được thực hiện trong năm trước. Một lợi ích hoàn lại phí nếu bạn đầu hàng hợp đồng bảo hiểm của mình sau năm hợp đồng thứ tư các sản phẩm Plus bao gồm một khoản tiền thưởng phí cao hơn hoặc cao hơn. Hiệu suất Elite mang lại hiệu suất khi bạn muốn và bảo vệ khỏi rủi ro thị trường khi bạn cần nó là một cách tuyệt vời để đưa các mục tiêu hưu trí của bạn trong tầm tay. Hãy nói chuyện với chuyên gia tài chính của bạn về sản phẩm bảo hiểm Elite hiệu suất từ chủ đề của chúng tôi.”

more

Language

English

Categories

Top CategoriesView all