เสียงอ่านหนังสือแพทย์วิถีธรรม
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า01 การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า01 การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง.mp3
Published: 22 August 2020
Duration: 00:31:28
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า02 เมื่อดับอววิชชาความหลงเสพกิเลสสุขลวงก็จะดับ.mp3
Published: 22 August 2020
Duration: 00:31:38
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า03 วิธีล้างอัตตามานะ.mp3
Published: 22 August 2020
Duration: 00:53:14
066 เสียงอ่านความผาสุกที่แท้จริง.mp3
Published: 14 July 2020
Duration: 00:31:39
230 เสียงอ่านหนังสือมติหมู่พาเจริญ
Published: 12 July 2020
Duration: 01:10:17