ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര

ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര

About this podcast

കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ 3571 കിലോമീറ്റർ 12 സംസ്‌ഥാനങ്ങൾ 150 ദിവസം അണിചേരാം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്കൊപ്പം.

#bharatjodoyatra #rahulgandhi  #bharatjodo

more

Language

English

Categories

Top CategoriesView all