ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNÜN FAZÎLETİ - 07 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNÜN FAZÎLETİ - 07 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

Mevlana Takvimi
00:02:39
Link

About this episode


Allâh (c.c.) katında günlerin en fazîletlisi, Zilhicce ayının ilk on günüdür. Sâlih amellerin, hiçbir vakitte, bu günler
kadar makbul olmaz. Bu on günün büyüklüğündendir ki,
Allâhü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîmi’nde: “Velfecri ve leyâlin aşrin...” diye yeminle buyuruyor.
Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Bu
günlerin herbiri, fazîlette bin güne, Arife günü ise on
bin güne eşittir.”
Abdülâzim Münzirî Kudsî (r.a.)’in kitabında, müfessirlerin şahı Abdullâh bin Abbâs (r.a.)’in Resûlullâh (s.a.v.)’den
bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Zilhicce ayının ilk on gününden
fazîletli ve ondaki amellerden sevgili günler yoktur. O
halde bu günlerde tehlîli, tekbîri ve Allâhü Teâlâ’nın
“Zikrini çok yapınız. Muhakkak ki, bu on gün içinde tutulan bir oruç, bir senelik oruçla beraberdir (oruca eşittir). Onda bir amele, birden yedi yüz kata kadar amel
yazılır” buyurdu.
Bu on gün içinde yapılacak en güzel ve fazîletli zikir:
“Sübhâ-nellâhi velhamdülillâhi ve lâ ilahe illâllâhü
vallâhü ekber”dir. İkincisi:
“Lâ İlahe İllâllâhü Vahdehu Lâ Şerike Leh Lehül Mülkü Ve Lehül Hamdü Ve Hüve Alâ Külli Şey’in Kadir”dir.
Üçüncüsü tekbîr, yanî; “Allâhü Ekber Allâhü Ekber Lâ İlahe
İllâllâhü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber Ve Lillâhil Hamd” dir.
Ebû Hureyre ve Abdullâh İbn Ömer (r.a.e.), Zilhicce’nin
ilk on günü dışarı çıkar, çarşılarda dolaşırlar ve yüksek
sesle tekbîr söylerlerdi. İnsanlar da onlarla beraber tekbîr
söylerlerdi.
Zilhicce’nin on gününe (günâhlardan sakınmak ve sâlih
ameller işlemek suretiyle) ikrâm ve hürmet edenin ömrüne
Allâh (c.c.) bereket verir. Malını artırır. Çoluk çocuğunu korur. Günâhını affeder. Sevâbını kat kat eder. Ölüm hastalığını kolay kalbini nurlu, terazisini ağır eder.
(Muhammed Rebhâmi, Riyâd’ün-Nâsihîn, s.270-271)