KALBİNDE KİN YER ETMEYEN SAHABÎ: SA’D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.) - 09 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

KALBİNDE KİN YER ETMEYEN SAHABÎ: SA’D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.) - 09 HAZİRAN 2024 - MEVLANA TAKVİMİ

Mevlana Takvimi
00:02:24
Link

About this episode


Rivayet olunur ki Hz. Peygamber (s.a.v.) bir keresinde
ashâbı (r.a.e.) ile birlikte oturuyordu. Resûlullâh (s.a.v.)
konuşmasını keserek gökyüzünün derinliklerine doğru
bir süre baktı. Sanki kendisine vahiy geliyor veya kulağına söylenen bir fısıltıyı dinliyordu. Bir süre sonra ashâbı
(r.a.e.)’e dönerek: “Şimdi bulunduğunuz yere cennet
halkından birisi gelecek” buyurdular. Sahabe bu mutlu
müjdeyi hak edenin kim olduğunu öğrenmek için sağa
sola bakmaya başladı. Az sonra bulundukları yere Sa’d
b. Ebî Vakkas (r.a.) çıkageldi.
Rivayet olunur ki Abdullah b. Amr b. As (r.a.), bir keresinde Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’e sordu: “Seni ibâdet ve
amel olarak Allâh (c.c.)’a yaklaştıran şeyin ne olduğunu
bana bildirir misin?” Hz. Sa’d (r.a.) bu soruya şöyle cevap verdi: “Hepimizin yaptığından fazla bir ibâdet veya
bir davranışım yoktur. Şu kadar ki hiçbir kimseye içimde
bir kin ve kötülük taşımıyorum.”
Ankebut suresinin 8. âyeti Hz. Sa’d (r.a.) ile annesi
arasında geçen çatışma ile bağlantılı olarak inmiştir. Bir
başka rivayette de Lokman suresinden iki âyetin yine
Hz. Sa’d (r.a.) hakkında indiği bildirilmektedir. Bu âyetler
şunlardır:
“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde
olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana-babana
şükret, diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak
banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir
şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa,
onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin.” (Lokman
s. 14-15)
(Muhammed Mütevelli Şaravî, Cennetle Müjdelenen On Sahâbî, s.164-165)