நோய் நீக்கும் சக்தி
நோய் வராது தடுக்கும் வழி.mp3
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
நோய் வராது தடுக்கும் வழி.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:08:50
சாந்த குணம் கொண்டோருக்கு எப்படி இரத்தக் கொதிப்பு வருகிறது….mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:14:56
சர்க்கரைச் சத்து இரத்தக் கொதிப்பு உப்புச் சத்து மூச்சுத் திணறல் இது எல்லாமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டது தான்...!.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:10:34
இரத்தம் போகும் பாதையில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கும் தியானப் பயிற்சி.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:08:34
வாக்கின் மூலம் யாம் கொடுக்கும் நோய் நீக்கும் பயிற்சி.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:05:39
வயதாகி விட்டாலே நோய் வரும் என்று ஏன் சொல்கிறோம்....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:02:41
மனிதன் கோபமான உணர்வுகளை அதிகமாக எடுத்தால் புலியாக மாறிவிடுவான்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:16:07
நாம் உடலுடன் இரண்டறக் கலந்த தீமைகளை நீக்க வேண்டுமென்றால் எதிலிருந்து… எப்படி நீக்க முடியும்….mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:07:58
நம் எண்ணத்தால் வந்த நோயை அதே எண்ணத்தால் போக்க முடியும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:10:46
நஞ்சைப் பிரிக்கும் சிறுநீரகத்திற்கு (கிட்னி) நாம் செருகேற்ற வேண்டிய துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தி.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:08:09
கோப குணத்தின் உணர்ச்சிகள் சிறுகச் சிறுகக் கூடி நம் உடல் உறுப்புகளை எப்படிப் பாதிக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதே நலம்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:29
கோப குணத்தால் நம் உடலுக்குள் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:09:36
கோப உணர்வின் இயக்கங்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் .mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:10:02
கவலை எல்லாம் மறந்து... நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காகக் குடிக்கின்றேன்... என்பார்கள்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:05
உலகையே ஆட்டிப் படைக்கும் வைரஸ் உருவான விதம்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:04
உடலை விட்டு உயிர் வெளியே செல்வதன் முகாந்திரம் என்ன....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:08:02
உடலில் நோய் வரக் காரணமும் நோய் வராது தடுக்கும் வழிகளும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:41
உடல் நோய் நீக்கி உடல் நலம் பெறச் செய்யுங்கள்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:04:21
உங்கள் பார்வை அனைவரது நோய்களையும் போக்கக்கூடிய சக்தியாக மலரட்டும்.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:03:11
இரத்தக் கொதிப்பு வரக் காரணம் என்ன.mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:09:36
அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களுக்குச் சர்க்கரை நோய் வரக் காரணம் என்ன....mp3
Published: 03 July 2021
Duration: 00:09:34