مدیتیشن

مدیتیشن

پروین رنگچی

About this podcast

پروین رنگچی در سری برنامه‌های مدیتیشن به ما می‌آموزد که چرا باید به ذهن خود آگاهی داشته باشیم و با استفاده از چه فنونی می‌توانین به قدرت دست یابیم که ذهن خود را در مهار خودمان نگه‌داریم تا به آرامش درونی و شادی برسیم
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

50 episodes