جنود عقل و جهل - جلسه ۴۳

جنود عقل و جهل - جلسه ۴۳

MASAF
00:51:32
Link

About this episode

🔊 سخنرانی استاد رائفی‌‌ پور
📑 «جنود عقل و جهل - جلسه ۴۳»
🗓 ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱