جنود عقل و جهل - جلسه ۴۲

جنود عقل و جهل - جلسه ۴۲

MASAF
01:06:46
Link

About this episode

🔊 سخنرانی استاد رائفی‌‌ پور
📑 «جنود عقل و جهل - جلسه ۴۲»
🗓 ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱