جنود عقل و جهل - جلسه ۴۱

جنود عقل و جهل - جلسه ۴۱

MASAF
01:05:20
Link

About this episode

🔊 سخنرانی استاد رائفی‌پور

📑 «جنود عقل و جهل - جلسه ۴۱»

🗓 ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱

🎧